- Det er i sum en skatteskjerpelse for næringslivet

Regjeringen øker skattene for næringslivet i statsbudsjettet, fastslår NHO. Arbeidsgiverorganisasjonen er skuffet over at selskapsskatten ikke kuttes til 23 prosent med en gang.

Svein Oppegaard. Foto: NTB scanpix

– Dersom noen skulle være av den oppfatning at dette er et budsjett for skattelettelser til næringslivet, la oss slå fast at det er det ikke, sa NHOs Svein Oppegaard under møtet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet i det såkalte kontaktutvalget fredag morgen.– Hvis vi ser på alle endringene, så er det i sum en skatteskjerpelse for næringslivet, sier Oppegaard til NTB.Han slår fast at finansskatt, økt avgift på mineralolje samt høyere priser på diesel og bensin gir større utgifter for norske bedrifter.Økte utgifterNHO etterlyser også et høyere tempo i skattereformen og ber om at satsen på selskapsskatten snarest bør settes ned til 23 prosent og ikke 24 som regjeringen legger opp til.– Det viktigste for oss er at det skapes flere jobber. Vi mener formuesskatten bør fjernes og hadde forventet at verdsettelsen av arbeidende kapital var blitt redusert til 80 prosent allerede i år, sier Oppegaard. I statsbudsjettet stanset regjeringen på 90 prosent.Vannkraftbeskatningen og lave kraftpriser gjør situasjonen krevende for energinæringen, advarer Oppegaard, som også er kritisk til regjeringens oppfølging av det grønne skatteskiftet.– Et CO2-fond for tungtransporten er en bedre løsning. Det vil gi en mer klimavennlig transport, sier han.