ESA: Norske krav til bedriftsledelser bryter med EØS-reglene

Norske myndigheter bryter EØS-reglene når de krever at personer i en bedriftsledelse må ha statsborgerskap og bosted i et EØS-land. Det mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Det generelle kravet om statsborgerskap og bosted i EØS er ikke forenlig med EØS-avtalens prinsipper om fri etableringsrett, heter det fra ESA onsdag.– Gjennom de norske reglene begrenses muligheten som selskaper i andre EØS-land har til å flytte sentraladministrasjonen sin til Norge. Dersom de ikke oppfyller de norske kravene, er den eneste muligheten å endre sammensetningen i ledelsen eller i styret, heter det fra overvåkingsorganet.ESA mener videre at kravet også begrenser muligheten som selskaper i andre EØS-land har til å drive forretninger i Norge gjennom underavdelinger, filialer eller datterselskaper ettersom de ikke får velge ledelsen sin fritt og utnevne dem de ønsker.Onsdagens konklusjon fra ESA er en såkalt grunngitt uttalelse. Hvis ikke Norge følger opp uttalelsen innen to måneder, har ESA anledning til å ta saken til EFTA-domstolen. (©NTB)

eøs
esa
Nyheter
Næringsliv