Ferske nøkkeltall fra Tyskland

Den tyske ZEW fremtidsindeksen kom inn over forventning.

Næringsliv

Den tyske ZEW-indeksen endte på 6,2 i oktober, melder TDN Finans.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 4,0.September-tallene viste en indeks på 0,5.Vurderingen av den nåværende situasjonen steg fra 55,1 til 59,5. Det var her på forhånd ventet en indeks på 55,5.Indeksen baseres på inntil 350 investorer og analytikeres forventninger om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret. En positiv verdi indikerer at et flertall av økonomene er optimistiske, mens en negativ verdi indikerer at flertallet er negative.

tyskland
zew
Nyheter
Næringsliv
Makro