Ferske tall fra Europa

De europeiske konsumprisene tikker inn akkurat som ventet for september.

Konsumprisindeksen (KPI) i eurosonen steg 0,4 prosent i september, viser endelige tall, ifølge TDN Finans.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en vekst på 0,4 prosent.Over året var KPI opp 0,4, mot en ventet oppgang på 0,4 prosent.