Ferske tall fra Storbritannia

Både konsumpriser og produsentpriser tikker inn fra Storbritannia tirsdag.

Storbritannia - England - London - Foto: Scanpix

Den britiske konsumprisindeksen (KPI) endte opp 0,2 prosent i september, melder TDN Finans.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet at konsumprisene skulle vokse 0,1 prosent.Over året steg KPI 1,0 prosent, mot en ventet vekst på 0,9 prosent.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte opp 1,5 prosent, mot en ventet vekst på 1,4 prosent.PPIProdusentprisene (PPI) i Storbritannia vokste 0,2 prosent i september, noe som var akkurat som ventet.Over året steg PPI 1,2 prosent, mot en ventet vekst på 1,1 prosent.