Ferske tall fra Storbritannia

Detaljhandelstall tikker inn fra Storbritannia torsdag formiddag.

Britisk detaljhandel, eksklusive drivstoff, var uendret i september, viser sesongjusterte tall, ifølge TDN Finans.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet at handelen ville stige 0,2 prosent.På årsbasis endte detaljomsetningen opp 4,0 prosent, mot en ventet oppgang på 4,4 prosent.