Ferske tall fra Tyskland

Tyske konsumpriser tikker inn torsdag morgen.

Næringsliv

Den tyske konsumprisindeksen endte i september opp 0,1 prosent, viser endelige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en oppgang på 0,1 prosent.Over året steg konsumprisene 0,7 prosent, noe som var akkurat som ventet.

tyskland
kpi
Nyheter
Næringsliv
Makro