Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen forhandler om kvoter og fordeling av mer enn 1 million tonn fisk som de to landene forvalter som fellesbestander i Barentshavet. Aller viktigst er torsken der partene i fjor ble enige om en kvote på 894.000 tonn. Etter planen skal avtalen for 2017 undertegnes torsdag.
Sprik i rådUtflating
– I år er havforskerne uenige i sine anbefalinger, den rådgivende komité av forskere har tilrådd et kutt i kvoten på 10 prosent, mens den arktiske arbeidsgruppa har anbefalt en økning på 10 prosent. Dette kan gi krevende forhandlinger. De siste årene har ingen ting vært klart før alt har vært klart, og det regner vi med at kan bli tilfelle i år også, sier den norske forhandlingslederen Arne Røksund til NTB.Det internasjonale råd for havforskning (ICES) ser en utflating i torskebestanden og antydet i juni at kvoterådene ville ligge på mellom 700.000 og 800.000 tonn de nærmeste tre årene.På forhandlingsbordet i Moss ligger også er råd om å øke uttaket av sei med 10.000 tonn til 150.000 tonn, mens hyserådet er redusert med 11.000 tonn fra i år til 233.000 tonn neste år.I forrige uke kom tilrådningen om at det heller ikke neste år bør fiskes lodde i Barentshavet. Rekebestanden er derimot i godt hold i Barentshavet, og havforskerne tilrår et uttak på 70.000 tonn neste år.Kommisjonen skal også bli enig om fordelingen av mindre fellesbestander som blåkveite og uer. Norge og Russland fastsetter også egne kvoter for kongekrabbe. I år var den russiske kvoten på 6.900 tonn, mens den norske kvoten i reguleringsområdet ble fastsatt til 1.300 tonn. (©NTB)-