Foto: Scanpix

Fornøyd med årslønnen? Så mye tjener en siviløkonom

Ledigheten blant nyutdannede økonomer har gått ned fra 15 til 12 prosent siden i fjor - langt lavere enn 2000-tallets nivåer på rundt 30 prosent. Det viser tall fra Econas ferske lønnsundersøkelse. Blant de øvrige siviløkonomene er kun 0,7 prosent ledige.Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. Medlemmer er hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer. I år har 7.482 personer svart på undersøkelsen.448.000 kronerNyutdannede økonomer i privat sektor har en gjennomsnittslønn på 448.000 kroner, mens de i offentlig sektor har litt mer, 476.000 kroner. De siste fire årene har lønnsutviklingen stått omtrent stille, noe som betyr en reallønnsnedgang for nyutdannede.- Det viktigste er at de nyutdannede kommer raskt i jobb og at de får muligheten til å prestere og vise hva de kan. Vi ser at privat sektor belønner innsats i større grad enn det offentlig sektor gjør, slik at de privatansatte raskt går forbi sine tidligere medstudenter som har fått jobb i offentlig sektor, selv om startlønnen i snitt er lavere i privat sektor, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa.827.000 kronerSer man bort fra de nyutdannede, har en siviløkonom en personlig lønnsvekst på 4,7 prosent, og en gjennomsnittlig grunnlønn 827.000 kroner i privat sektor. Økonomer i offentlig sektor har en personlig lønnsvekst på tre prosent, og en gjennomsnittslønn på 676.000 kroner.Størst lønnsvekst før fylte 30 årDen relative lønnsøkningen er størst tidlig i karrieren, og avtar gradvis desto eldre man blir. Ifølge undersøkelsen er den personlige lønnsveksten størst i aldersgruppen 26-30 år.Økonomer innen shipping kan glede seg over å ha de høyeste lønningene, med en personlig lønnsøkning på 4,2 prosent og en gjennomsnittslønn på 1.300.000 kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også