Gjenoppnevner EFTA-dommer – men bare for tre år

Regjeringen vil ikke bytte ut den norske dommeren i EFTA-domstolen Per Christiansen (66) nå, men mener han må gå av når han fyller 70 år.

Foto: Scanpix
Næringsliv

VG skriver at Norge nå har nominert Christensen for gjenoppnevning som norsk EFTA-dommer. Vanligvis blir dommerne oppnevnt for seks år av gangen, men slik er det ikke i dette tilfelle.– Oppnevningstiden er fram til fylte 70 år som er aldersgrensen for dommere i Norge, skriver kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Frode O. Andersen i en epost.VG skrev i september at regjeringen vurderte å bytte ut Christiansen i EFTA-domstolen der den norske staten har tapt flere saker de siste årene. Det førte til reaksjoner, og regjeringen valgt å lyse ut embetet i sommer. Tre ytterligere søkere meldte seg, men departementet har nå altså bestemt seg for å nominere Christiansen for tre år.Beslutning om oppnevning tas i fellesskap mellom Island, Liechtenstein og Norge i ESA-domstolskomiteen.Christiansen ønsker ikke å kommentere saken, men Carl Baudenbacher, EFTA-domstolens president, mener dette vilkåret bryter med avtalen mellom de tre landene om oppnevning.– Jeg er glad for at dommer Per Christiansen er blitt renominert. Men regjeringen kan ikke bestemme hans pensjonsalder. Artikkel 30 i avtalen sier at gjenoppnevning bare er mulig for seks år, sier Baudenbacher. (©NTB)

efta
Nyheter
Næringsliv