Greenspan kalte Fed en «historisk katastrofe»

I doktoravhandlingen til Alan Greenspan ble opprettelsen av Fed omtalt som «en av de historiske katastrofene i amerikansk historie.»

I doktoravhandlingen til Alan Greenspan ble opprettelsen av Fed omtalt som «en av de historiske katastrofene i amerikansk historie.»
Næringsliv
NB: Trykk play i videoruten over dersom ikke intervjuet med Mallaby starter automatisk. 
Seniorforsker Sebastian Mallaby ved Council on Foreign Relations har skrevet boken «The Man Who Knew» om livet og arbeidet til USAs tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan.Den nye Greenspan-biografi skildrer en mann som både formet og ble formet av det amerikanske finanssystemet fra 1940-tallet til i dag.Mens Greenspans i løpet av sine 18 1/2 år som sentralbanksjef vokste frem som selve idealet for den moderne sentralbankmannen, en trigger-happy aktivist som var rask ute med pengeoverføringer for å skjerme økonomien fra turbulens, vitner doktoravhandlingen hans fra 1977 om et helt annet ståsted enn han idag er kjent for. I avhandlingen så han ikke Fed som et bolverk mot ustabilitet, men rettet snarer kritikk mot Fed der han omtalte opprettelsen av sentralbanken som «en av de historiske katastrofene i amerikansk historie.»Alan Greenspans avhandling var basert på et arbeid han skrev i 1959, da han fortsatt var i den innerste kretsen rundt forfatteren og filosofen Ayn Rand.