Handelsoverskuddet raser

De norske handelstallene falt kraftig i september.

Handelsoverskuddet i september endte på 3,2 milliarder kroner. Det er hele 78,5 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.Det svake resultatet i september forklares av stor import av skip samt svært beskjeden naturgasseksport.Eksporten falt 15,9 prosent (fra septmber 2015) til 57,5 milliarder kroner.Eksporten av naturgass falt hele 58,3 prosent til 7,4 milliarder kroner. Eksportverdien for råolje endte i september på 14,9 milliarder kroner, opp 1,3 prosent.Importen i september steg 1,6 prosent til 54,3 milliarder kroner.Importen av skip og oljeplattformer klatret her hele 729,6 prosent til 3,03 milliarder kroner. Det er ifølge meldingen vanlig at importverdien for skip varierer mye fra måned til måned.Les mer hos SSB.