Høyesterett vil behandle Spetalen-anke

Høyesterett vil behandle en sak som omhandler skattemyndighetenes mulighet til å se gjennom taushetsbelagt advokatkorrespondanse.

Det dreier seg om i alt 820 eposter i selskapene Saga Tankers ASA og Ferncliff TIH II AS som Skattedirektoratet ønsker å gjennomgå.Bak selskapene står investoren Øystein Stray Spetalen. Finansmannen valgte å anke beslutningen fra Borgarting lagmannsrett, som ga skatteetaten medhold i innsyn i materialet han mener er taushetsbelagt korrespondanse.Bakgrunnen er et bokettersyn Skatt Øst har hatt i selskapene. Ifølge Dagens Næringsliv var det Spetalens investering i tre børsnoterte selskaper med store fremførbare underskudd som gjorde at skatteetaten ville undersøke nærmere. Kommer etaten til at oppkjøpene har vært motivert av å spare skatt, kan den sette ned foten og nekte bruk av underskuddet, skriver avisa.Skatt Øst kopierte servere med 429.000 eposter. Etter å ha filtrert det omfattende materialet blant annet ved bruk av forskjellige sammensetninger med ordet advokat på norsk og engelsk, ville de ha innsyn i 820 av disse. (©NTB)