Etter møtet i streikeledelsen forrige fredag ble ikke streiken økt i omfang, men samtidig var meldingen klar om at det skal varsles en opptrapping denne uka dersom det ikke var en vesentlig utvikling.– Og da er det Sørlandsbanen som blir rammet, sa leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) til NTB.Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september. 118 medlemmer et tatt ut i streik. Fra et varsel om opptrapping kommer, skal det gå fire dager til de ansatte tas ut.Den siste tiden har vært preget av fulle busser og lange bilkøer på innfarten fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig.Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der NLF hører til – står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene. (©NTB)