Klaveness vil lære av Uber

- Nye teknologier åpner veien for nye forretningsmodeller, og selskaper som Uber og Airbnb har gitt et ansikt til delingsøkonomien. I Klaveness tror vi dette også vil gjelde for shipping.

Uber hovedkvarter AP Photo/Eric Risberg
Næringsliv

Slik åpner Lasse Kristoffersen, CEO i Torvald Klaveness Gruppen, et blogginnlegg på rederiets hjemmeside.Han skriver videre at man i shipping-bransjen må forvente det uventede og ramser opp en rekke hendelser som kan oppstå.Det kan forekomme dårlig vær, havneutstyr kan være ute av stand og teknisk utstyr på skipene kan gå i stykker, noe som resulterer i at rederiene må ha store lager i tilfelle uhellet skulle være ute. Det betyr store merkostnader for rederiene, og nettopp når det kommer til styringen av disse kostnadene, mener Kristoffersen at shipping kan la seg inspirere av Uber og delingsøkonomien.Han påpeker at deling av forsyningskjede i områder der selskaper importerer de samme råmaterialene, kan føre til en betydelig reduksjon av kostnadene knyttet til usikkerhet. En studie gjennomført av Klaveness, viser at en slik delingsmodell kan spare mellom 10 og 20 prosent i årlige fraktkostnader. Det vil også ifølge studien, frigjøres betydelige midler knyttet til lagring, og kostnader i forbindelse med ventetid i havnen kan også reduseres kraftig.Klaveness-rederiet er selv i ferd med ta i bruk flere digitale løsninger, blant annet gjennom å utvikle en plattform for å optimalisere utnyttelsen av skipene, og har dermed lagt stor vekt på å være en av dem som går i front for å forme det de kaller, «Shipping 2.0».

torvald klaveness
lasse kristoffersen
tørrbulk
uber
delingsøkonomi
airbnb
Nyheter
Shipping
Næringsliv