Krever endring i gullkantet oljeskatteavtale

Siden 2005 har oljeselskaper fått utbetalt over 90 milliarder kroner fra Skatteetaten.

Næringsliv

Ifølge VG har oljeselskaper siden 2005 fått utbetalt over 90 milliarder kroner fra Skatteetaten i refusjon for utgifter til leting etter olje og gass. Nå blir den særnorske ordningen tema i budsjettforhandlingene i Stortinget, skriver VG.- Det må komme en diskusjon om disse ordningene nå, sier Terje Breivik, Venstres finanspolitiske talsmann. - Disse enorme beløpene, som selskapene kan få tilbake, viser hvor viktig det er å ta en gjennomgang av hele skatteregimet for oljeselskapene, sier Breivik til VG.Avisen skriver at tallene fra Oljeskattekontoret viser at 20 oljeselskaper gikk med overskudd, mens hele 39 selskaper ikke var i skatteposisjon og fikk utbetalinger fra Skatteetaten.

oljeskatteavtale
oljeselskaper
skatt
refusjon
Nyheter
Næringsliv