Mæland mener at den uavhengige granskingen av Luxembourg-filialens formidling av investeringer i skatteparadiset Seychellene har avdekket at «DNBs systemer for operativ gjennomføring av konsernets retningslinjer ikke har vært gode nok».Bruddet er likevel ikke så alvorlig at hun ikke har tillit til styret:– Basert på det jeg nå kjenner til, er det likevel ikke samlet avdekket så alvorlige svakheter ved styrets håndtering at det bryter med statens forventninger som eier, heter det i brevet.«Jeg har fortsatt tillit til at styret vil ta lærdom av saken og sørge for de nødvendige tiltakene som skissert i styrets svar, gjennomføres og etterleves», skriver hun i svaret til kontroll- og konstitusjonskomiteen.Mæland skriver videre at hun ikke finner grunnlag for å kunne si «at styret ikke har gjennomført en ekstern gjennomgang av rimelig omfang». (©NTB)