Mannlige ledere tjener best i statsselskaper

Kvinnelige toppsjefer i helstatlige selskap har en inntekt i ligningen som tilsvarer 84 prosent av det menn i tilsvarende stillinger er oppført med.

Kvinne som går - Foto - Scanpix

Det viser en gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort av 42 heleide statlige selskaper basert på ligningstallene for 2015. Lønnsforskjellen mellom de kvinnelige og mannlige statlige toppsjefene er i gjennomsnitt 419.000 kroner, viser tallene.– En mulig forklaring er at det er diskriminering, men først og fremst starter forskjellene etter at kvinnene får barn. Kvinner er også mindre tøffe i lønnsforhandlinger, viser forskning, sier professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole i Bergen.Avisen understreker at tallene må tolkes med forsiktighet ettersom personinntektene som fremkommer i ligningslistene kan inneholde andre typer personinntekter som ikke har noe med vedkommendes stilling å gjøre. Ligningstallene synliggjør heller ikke forskjeller i pensjonsinnbetalinger, som øker med alderen.I snitt tjener norske kvinner 86,1 prosent av menns lønn, inkludert deltidsstillinger, viser tall for 2015.11 av 42 sjefer i de helstatlige selskapene DN har sett på, er kvinner. (©NTB)