Milliardsmell for Statkraft

Giganten tar konsekvensen av utsikter til lavere priser.

Statkraft hadde et resultat etter skatt på minus 1.417 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot minus 3.940 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Se presentasjonen LIVE her fra klokken 09:00. Resultatet før skatt endte på minus 352 millioner kroner, mot minus 4.647 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Driftsresultatet ble negativt med 2.198 millioner kroner, mens det var positivt med 1.705 millioner kroner i 3. kvartal 2015.Brutto driftsinntekter kom inn på 9.669 millioner kroner, ned fra 12.928 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Netto driftsinntekter falt fra 4.724 til 3.360 millioner kroner.Regnskapet tynges av nedskrivninger på i alt 3.298 millioner kroner, mot nedskrivninger på 755 millioner i 3. kvartal 2015.Statkrafts forventninger til langsiktige kraftpriser har blitt påvirket negativt av lavere forventede brenselpriser. Dette er hovedårsaken til nedskrivninger av vann- og vindkraftverk i flere land. Det ble regnskapsført 2.384 millioner kroner i nedskrivninger i konsolidert virksomhet, og 172 millioner kroner i tilknyttede selskaper i perioden, skriver selskapet.Rapporten her. Presentasjonen her.