Mistanke om fiskesykdom i Helgeland

Det er mistanke om fiskesykdommen ILA i et oppdrettsanlegg i Nesna i Helgeland. I verste fall må over en million laks slaktes.

– Det er klart vi er bekymret. Vi tar dette svært alvorlig, sier Lene Borgan i Mattilsynet til NRK. Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi, ofte kalt ILA, i anlegget Nordnotnet i Nesna kommune. Mistanken kommer etter at anleggets fiskehelsetjeneste har tatt ut prøver på grunn av økt dødelighet i en merd og laboratoriefunn gir grunn til mistanke om ILA.– Når konsekvensene er så store og omfattende som de er, så må man jo ta trusselen alvorlig. Akkurat nå er det foreløpig kun en mistanke, men vi har jo iverksatt de tiltakene vi må etter dialog med Mattilsynet, forteller daglig leder ved Nova Sea, Odd Strøm. Nova Sea er et av selskapene som driver anlegget.For å hindre smittespredning er anlegget pålagt restriksjoner, og fisk kan ikke lenger tas ut av eller inn i anlegget, opplyser Mattilsynet.ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom for laks, men har ingen betydning for folkehelsen.Tidligere i oktober ble det påvist ILA i et oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland. (©NTB)