Økningen i antallet konkurser var størst i Troms, Østfold og Hordaland, med 107, 74 og 63 prosent flere konkurser i juli, august og september sammenlignet med de samme månedene i fjor, viser tall fra .Veksten i såkalte absolutte konkurser var aller størst i Hordaland, som hadde 60.Ni fylker hadde nedgang i antallet åpnede konkurser, aller flest i Sogn og Fjordane som bare kunne skilte med 27.713 av konkursene omfattet foretak, og den største andelen sto bygge- og anleggsvirksomhet og varehandelen for, med henholdsvis med 25 og 23 prosent.De resterende 285 konkursene var enkeltmannsforetak og personlige konkurser – 36 prosent innen bygge- og anleggsvirksomhet.Totalt er det åpnet 3.513 konkurser hittil i år, 5 prosent flere enn i de ni første månedene i fjor. (©NTB)