Høyesterett nekter Ikea rentefradrag på et internlån. Retten mener en eiendomstransaksjon møbelselskapet gjorde i Norge kun ble gjort for å kutte skatteregningen, skriver DN.Ifølge avisen er skattebesparelsen, som Ikea nektes, på cirka 123 millioner kroner. Kjennelsen er enstemmig.– Vi har for tiden en uoverensstemmelse med norske skattemyndigheter rundt et rentebeløp vi trakk fra i våre ligningspapirer. Høyesterett har opprettholdt dommen fra Borgarting lagmannsrett, og nekter rentefradrag i tråd med ligningsvedtaket. Vi respekterer, men er uenige i dommen fra Høyesterett. Vi mener rentebetalingene fra Ikea Norge er fradragsberettigede, skriver kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen i en epost til DN.