Boligbyggingen i USA falt med 9,0 prosent på årsbasis til 1,05 millioner enheter. Det er den svakeste utviklingen siden mars 2015, melder Bloomberg.På forhånd var det ventet at antall igangsatte boliger ville øke til 1,18 millioner enheter, ifølge tall fra Bloomberg. Boligbyggingen var ned 9,0 prosent også på månedsbasis, fra en revidert nedgang på 5,6 prosent i forrige måned. Det var ventet en oppgang på 2,9 prosent. Antall nye byggetillatelser kom inn bedre enn ventet. Årstakten var på 1,23 millioner enheter, mens det på forhånd var ventet en årstakt på 1,17 millioner nye byggetillatelser.