Overskuddet øker

Den tyske eksporten økte mer enn ventet og bidro til et økt handelsoverskudd i august

Næringsliv

Handelsbalansen viste ifølge TDN Finans, et overskudd på 20 milliarder euro i august, mot 19,5 milliarder i juli.På forhånd var det ventet et overskudd på samme nivå som i juli.Importen steg med 3,0 prosent, mens eksporten var opp hele 5,4 prosent. Tall fra Bloomberg, viser at det på forhånd var ventet en økning på henholdsvis 0,7 prosent og 2,2 prosent.Driftsbalansen viste også et større overskudd enn ventet. Den endte på 17,9 milliarder euro i august som var godt over forventningene på 15,0 milliarder euro.

handelsbalanse
tyskland
driftsbalanse
nøkkeltall
Nyheter
Næringsliv
Makro