Prisene stiger mindre enn ekspertene hadde ventet

Klær, møbler, elektrisitet samt tjenester knyttet til fritid og kultur dro opp konsumprisindeksen i september.

Næringsliv

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra august til september. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,6 prosent i september, noe som er 0,4 prosentpoeng lavere enn i august.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) viste også en oppgang på 0,3 prosent fra august til september, og hadde en tolvmånedsendring på 2,9 prosent i september. Det var 0,4 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersendringen var i august.  Forventningen var 3,2 prosent.Fra august til september gikk KPI opp 0,3 prosent. Hovedårsakene til oppgangen i september var en økning i prisene på klær, møbler, elektrisitet samt tjenester knyttet til fritid og kultur.Nedgangen i matvareprisene bidro til å dempe septemberoppgangen i KPI. Matvareprisene bidro med et fall 0,4 prosent, mens prisene på drivstoff og smøremidler falt 0,9 prosent i september.I juli økte kjerneinflasjonen til overraskende høye 3,7 prosent. I august roet inflasjonen seg noe og kom ned til 3,3 prosent. Nordea Markets forventet fortsatt høy inflasjon i september på 3,2 prosent.Dette sier meglerhuseneHandelsbanken Capital Markets slår fast at kjerneinflasjonen blir dratt ned av svakere importert inflasjon. Meglerhuset hadde ikke ventet et så betydelig fall i kjerneinflasjonen før i begynnelsen av 2017. Avvikene i september-tallene er store nok til å kunne flytte Norges Banks rentebane i desember, mener meglerhuset.Oppgangen i KPI på 0,3 prosent på månedsbasis var den laveste vi har registrert i september måned, fastslår DNB Markets.«Tallene understøtter synet om at den tidligere oppgangen i inflasjonen var forbigående og at inflasjonstoppen er passert. Styrkingen av kronen de siste månedene har lite å si for dagens tall, men underbygger at inflasjonen kan falle vesentlig mer fremover. Hvis inflasjonen fortsetter å komme inn på nedsiden av Norges Banks forventning er dette isolert sett et argument for å sette styringsrenten ytterligere ned. Men selv om dagens tall var litt lavere enn ventet, forventer Norges Bank avtagende inflasjon. Vi holder på forventningen om uendret styringsrente i desember, med boligpriser som fortsetter oppover, fortsatt tegn til bedring i økonomien generelt og inflasjon som tross alt fortsatt ligger over inflasjonsmålet», skriver meglerhuset.

ssb
kpi
Nyheter
Næringsliv
Makro