Regjeringen vil gi støtte til småbutikker i distriktene

Mellom kjøpesentrene utenfor og i byer og tettsteder i Norge ligger det små dagligvarebutikker som kjemper for å overleve i et stadig mer konkurranseutsatt forbrukermarked.

Nå vil regjeringen slå et slag for de aller minste og innfører fra nyttår en ny økonomisk støtte gjennom det de kaller Merkur-programmet.– Små dagligvarebutikker er viktige samlingsplasser mange steder. At butikkene får mulighet til å utvikle seg, bidrar til levende lokalsamfunn i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).Butikker, som har under 3 millioner kroner i årlig omsetning, kan få inntil 100.000 kroner per år i tilskudd. Støtten skal bidra til å opprettholde butikken, og gi forbrukere og virksomheter tjenester de trenger. Ordningen gjelder butikker med viktige servicefunksjoner i lokalsamfunnet.– Mange av butikkene er mer enn bare en plass å handle, og nå gir vi støtte for at også de minste butikkene skal kunne utvikle seg mer. Vi ønsker levende lokalsamfunn i hele landet. Gode samlingsplasser er viktig for å oppnå dette, sier Sanner. (©NTB)