Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Samtlige spurte økonomer i en Reuters-undersøkelse ventet at ECB ville holde rentene uendret.Sentralbanken skriver at rentene vil holde seg på dagens nivåer eller lavere i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for verdipapirkjøpene.Noen (4 av 19 spurte) ventet at ECB i dag ville forlenge verdipapirkjøpene utover mars 2017. - Ekspansivt i lang tidMen heller ikke her gjør sentralbanken noe. ECB varsler at programmet på 80 milliarder euro står fast frem til utgangen av mars eller lenger.- Det er ikke lenge siden forrige rentemøte (8. september). Da ble det ikke gjort noen endringer i pengepolitikken, og det har heller ikke vært de store endringene i nøkkeltallene siden dette. Inflasjonen forblir godt under målet og arbeidsledigheten er fortsatt høy (dog er det store forskjeller mellom land), skriver DNB Markets i sin morgenrapport.- Veksten tar seg sakte opp, men forblir svak. Det tilsier at ECBs ekspansive pengepolitikk vil fortsette i lang tid, heter det videre.EURUSD ble like før rentemøtet handlet på 1,0985, tilsvarende en liten dollarstyrkelse i dagens handel. Pressekonferansen med ECB-sjef Mario Draghi starter klokken 14:30.