Rentedommen er klar

ECB har avsagt ny rentedom.

Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Samtlige spurte økonomer i en Reuters-undersøkelse ventet at ECB ville holde rentene uendret.Sentralbanken skriver at rentene vil holde seg på dagens nivåer eller lavere i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for verdipapirkjøpene.Noen (4 av 19 spurte) ventet at ECB i dag ville forlenge verdipapirkjøpene utover mars 2017. - Ekspansivt i lang tidMen heller ikke her gjør sentralbanken noe. ECB varsler at programmet på 80 milliarder euro står fast frem til utgangen av mars eller lenger.- Det er ikke lenge siden forrige rentemøte (8. september). Da ble det ikke gjort noen endringer i pengepolitikken, og det har heller ikke vært de store endringene i nøkkeltallene siden dette. Inflasjonen forblir godt under målet og arbeidsledigheten er fortsatt høy (dog er det store forskjeller mellom land), skriver DNB Markets i sin morgenrapport.- Veksten tar seg sakte opp, men forblir svak. Det tilsier at ECBs ekspansive pengepolitikk vil fortsette i lang tid, heter det videre.EURUSD ble like før rentemøtet handlet på 1,0985, tilsvarende en liten dollarstyrkelse i dagens handel. Pressekonferansen med ECB-sjef Mario Draghi starter klokken 14:30.Pressemeldingen her.