«Ukas begivenhet i det norske markedet burde vært torsdagens rentemøte. Men en renteendring virker usannsynlig og det er neppe noen som venter det», skriver sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce, i bankens morgenrapport.«Det er heller ikke ny renteprognose. Krona er 2 ½% sterkere enn ventet, pengemarkedsspreaden 5 bp høyere og inflasjon 0,4% poeng lavere. På marginen burde det muligens veie litt mer enn USD 5 dollar høyere oljepris og noe høyere renteforventninger ute. Men det var ingen ting i signalene på september møte som indikerte at et kutt allerede nå var en reel mulighet», heter det videre.Nordea Markets tror heller ikke sentralbanken har endret syn framover vesentlig.«Norges Bank vil nok i pressemeldingen peke på ting som er trekker i litt ulike retninger. Det vil indikere at de ikke har skiftet syn vesentlig og burde være nøytral for markedet», skriver Bruce i morgenrapporten.