Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september. Fra et varsel om opptrapping kommer, skal det gå fire dager til de ansatte tas ut.Den siste tiden har vært preget av fulle busser og lange bilkøer på innfarten fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig.Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) hører til – står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene. (©NTB)