Sjeføkonom oppfordrer til rentekutt

I forkant er av torsdagens rentemøte i Norges Bank beskriver Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, rentesettingen som en norsk grøsserfilm. 

Næringsliv

I sitt nyeste blogginnlegg, bruker han nemlig referanser til filmen, Villmark, for å forklare tilstanden i norsk økonomi og hvorfor han mener Norges Bank bør sette ned renten til 0,25 prosent.Innlegget med tittelen, Villmark 5, åpner med Andreassens egen omskrivning av traileren til filmen, Villmark 2.«En forlatt lav rente på fjellet, trues av valutamarkedets farer. Den eldre vaktmester passer på at mennesker og dyr ikke tar skade av den lave rente og den sterke krone».Andreassen er den eneste av 14 spurte økonomer i en undersøkelse gjennomført av TDN Finans, som venter en senkning av renten, og han advarer sterkt mot styrking av kronekursen.Eksportindustrien får lideI innlegget viser han til at eksporten av varer med unntak av skip, oljeplattformer, råolje og naturgass, ser ut til å falle med 3-4 prosent i år.- Det vil, med unntak av 2009, være det største fallet i manns minne, skriver han og legger til at en fortsatt styrking av kronen vil bety mer motbør for eksportbedriftene inn i 2017.Kronen er nå nesten 9 prosent sterkere enn den var ved årsskiftet og Andreassen tror den styrkingen vil fortsette dersom Norge Bank lar være å senke renten.Det synet deler sjefsstrateg i SEB, Erica Blomgren.Til Dagens Næringsliv sier hun at høyere oljepris og bedre utsikter vil bidra til en sterkere krone.- Kronen er historisk svak både mot euro og dollar, og etter vår vurdering undervurdert på dagens nivåer. Det indikerer at det finnes rom for ytterligere kronestyrkelse sier hun til avisen.Oppfordrer til rentekuttAndreassen frykter kronestyrkelsen og maner Norges Bank til å handle for å unngå at nettopp det skjer.- Oppgjørets time nærmer seg. Norges Bank må stoppe styrkingen av krona ved å kutte sin foliorente fra 0,5 pst til 0,25 pst. Ellers vil krona styrke seg videre, skriver han.Dersom det blir tilfelle, mener han at rentesettingen i 2016 vil bli pensum for studentene i fremtiden, med spørsmål av typen:- Var det uunngåelig at krona måtte styrke seg igjen, eller kunne sentralbanken ha gjort mer, ved å kutte rentene mer aggressivt?

rentemøte
eika gruppen
norges bank
kronekursen
valuta
jan l. andreassen
erica blomgren
seb
Nyheter
Næringsliv