Direktoratet vil starte en prosess for å få fakta på bordet om konsekvenser og fordeler ved en slik mulig utfasing.Årstallet 1992 er viktig i denne sammenhengen, ettersom det da kom andre krav om sikkerhet ved bygging.– Ferger bygget før 1992 har i hovedsak ikke vanntett inndeling for skadestabilitet, noe som kan ha betydning i enkelte situasjoner. Derfor ønsker vi å se på en mulig utfasing av disse fergene, sier avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Lars Alvestad i en pressemelding.I dag har man ikke mulighet i regelverket til å nekte eldre ferger sertifisering. Derfor ønsker direktoratet å få mest mulig fakta på bordet for å blant annet avgjøre om en ombygging av eldre ferger er en måte å bedre sikkerheten på, eller om man skal gå for utfasing av eldre og bygging av nye ferger.– En utfasing vil gi flere gevinster når det gjelder sikkerhet, men også med hensyn til miljø. Samtidig er det flere hensyn som må tas. Derfor er det viktig at vi gjennomfører en god prosess når vi nå sier at vi ønsker at de eldste fergene byttes ut med nye fartøy, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. (©NTB)