Skatteetaten får ikke lov til å avsløre unnasluntrere

Skatteetaten har ikke lov til å gi ut tall på bedrifter som sluntrer unna å betale skatt. 

Foto: Scanpix
Næringsliv

Nå skal etaten gi Finansdepartementet forslag om hvordan det kan bli åpenhet om den taushetsbelagte informasjonen.– Vi hjelper ikke folk flest å velge seriøst, hindre svart økonomi eller arbeidskriminalitet. Det er synd, sier Hans Christian Holte til NRK.Han sier skatteetaten gjerne vil gå ut med mer informasjon som kan sette folk bedre i stand til å velge når de skal handle, leie arbeidskraft og ansatte bedrifter.– Vi har en stor utfordring med svart økonomi og arbeidskriminalitet, sier Holte.7.000 momspliktige bedrifter har i år ikke levert inn informasjonen de er pålagt, men skatteetaten har taushetsplikt og kan ikke fortelle hva som er uoppgjort, som for eksempler utelatt moms, og andre uregelmessigheterSeniorrådgiver i skatteetaten, Beathris Bøen, sier en del selskaper vinner anbudsrunder på feil grunnlag, fordi dagens skatteattest er mangelfull.– Taushetsplikten er ikke der for å beskytte kriminelle, men for å sikre at fortrolige opplysninger behandles skikkelig. For å gjøre det lettere å bekjempe svart økonomi har vi bedt Skattedirektoratet utrede to tiltak om utlevering av informasjon som i dag er taushetsbelagt, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp).Forslagene skal stå klare i april. (©NTB)

skatteetaten
Nyheter
Næringsliv