- Staten bør finansiere allmennkringkasting

Mediemangfoldsutvalget inn for at staten fortsatt bør finansiere kommersiell allmennkringkasting i Norge.

Det er en av konklusjonene i delutredningen som mediemangfoldsutvalget la fram tirsdag. Utvalgsleder Knut Olav Åmås opplyser at innstillingen fra utvalget er enstemmig, men beklager at utvalget bare har hatt fire uker til å vurdere alternativene. (©NTB)