Etter mindre enn to år på børs ble Statoil Fuel & Retail (SFR) – altså bensinstasjonene til Statoil – kjøpt opp av canadiske Couche-Tard sommeren 2012 for 15,9 milliarder kroner.Ifølge Finansavisen solgte daværende Statoil Fuel & Retail-sjef Jacob Schram (54) sine 70.000 SFR-aksjer til canadierne. Schram fikk så jobben som Europa-sjef for Couche-Tard, og som del av ledergruppen fikk han delta i selskapets incentivordninger.Det ga fantastisk uttelling i fjor.Mens årslønnen er forholdsvis moderat for en slik lederjobb med fire millioner kroner, mottok Schram et tilsvarende beløp i aksjer og opsjoner i regnskapsåret 2016 som ble avsluttet i april, skriver Finansavisen.- Utbetalingene i 2015 var helt ekstraordinære. Jeg mottok en engangsutbetaling i forbindelse med selskapets omlegging fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Samme år kom en treårig utbetaling av vår langsiktige incentivordning (PSU) som reflekterer den eventyrlige kursutviklingen i Couche-Tard etter at vi ble kjøpt opp i 2012. Dette kommer i tillegg til lønn og bonus basert på svært gode resultater for konsernet, sier Schram til Finansavisen fra Toronto.Pensjonsomleggingen ble kompensert med rundt 11 millioner kroner.Skattelistene viser ifølge Finansavisen at Schram endte på 37,3 millioner i skattbar inntekt i fjor. Han betalte 17,7 millioner kroner i skatt, men har tatt seg råd til å bytte ut sin 2012 Volkswagen Touareg med en Audi Q7 Hybrid.