Tankratene bykser videre

Tankratene stiger og stiger.

Næringsliv

Det rapporteres om 10 VLCC-slutninger fra Persiabukta tirsdag. Ifølge Reuters tar ratene et byks videre.Åtte av VLCCene går til Kina, hvorav fem av dem er på kontrakter med statseide Unipec. Ratene er således ikke oppgitt.Ratene på de tre siste skipene til Kina ligger på WS 60, 64 og WS 65, tilsvarende en inntjening rundt 41.000-46.000 dollar per dag, mot WS 54-WS 55 til fjerne østen mandag og WS 53-56 på slutten av forrige uke.En VLCC på den kortere strekningen til vestkysten av India får WS 82,5, som gir rundt 60.000 dollar per dag.Det tiende VLCC-skipet går til US Gulf. Her ligger raten på WS 40, opp rundt 10 WS-poeng.

tankrater
Nyheter
Shipping
Næringsliv