Telenor kutter - 180 blir berørt

Telenor Norge reduserer bemanningen flere steder i landet.

Telenor Norge har besluttet å redusere bemanningen flere steder i landet. Om lag 180 ansatte blir berørt, går det frem av en melding fra Telenor.Virksomheten i Førde og Steinkjer legges ned, det samme gjør kundesenteret for bedrift i Stavanger. Den øvrige delen av Telenors virksomhet i Stavanger blir ikke berørt, mens kontoret på Lillehammer avvikles, og de ansatte overføres til Fåberg.I tillegg omorganiseres bedriftsdivisjonen, som innebærer overtallighet i all hovedsak på Fornebu.Tung beskjedBakgrunnen for omorganiseringen er behovet for å tilpasse selskapet til de fundamentale digitale endringene i samfunnet, og de stadig skiftende rammevilkårene i markedet.- Mange medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor i mange år har i dag fått en tung beskjed. De skal nå få tett oppfølging i den videre prosessen. Det er ingen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, men samtidig må vi fornye og endre kompetansen vår, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, ifølge meldingen.