Verdien av salg av luksusvarer som klær og tilbehør globalt, har flatet ut på drøyt 2.200 milliarder kroner i 2016, ifølge en rapport Bain Consultancy har gjort for Altagamma, foreningen for italienske luksusvareprodusenter.Legger man til salget av luksusbiler, yachter, fly, cruiseskip, hoteller, kunst, design og mat i regnestykket, er det brukt en sum som tilsvarer 9.000 milliarder kroner på luksus globalt i 2016.Den sterke dollaren har påvirket innkjøpene til rike amerikanere. I Europa har frykten for terror svekket turismen. Dessuten er en større del av kinesiske turister av middelklassen. De bruker i snitt mindre penger på ferie enn sine rikere medborgere.I Storbritannia har brexit vært en velsignelse for luksusvareprodusentene. Det svekkede pundet har ført til at både turister og britiske rikinger bruker mer. (©NTB)