De regjeringsoppnevnte ekspertutvalgene leverte fredag sine forslag til omfattende forenklinger til næringsminister Monica Mæland (H).– Aksjelovutvalget anslår at enkelte av forslagene kan gi samlede årlige besparelser på over 1 milliard kroner. Utredningen er derfor også viktig i regjeringens forenklingsarbeid, sier Mæland, som sender forslagene ut på høring.Aksjelovutvalget foreslår blant annet å åpne for mer bruk av elektroniske løsninger, redusere oppbevaringstiden for selskapsdokumentasjon fra ti til fem år og forenkle reglene for aksjeselskaper der alle aksjonærene er styremedlemmer.Mer enn tre firedeler av aksjeselskapene har fire eller færre ansatte, og 93 prosent av norske aksjeselskap har fire eller færre eiere.Stiftelsesutvalget foreslår å gjøre det mye enklere å omdanne stiftelser. De vil oppheve skillet mellom alminnelige stiftelser og næringsstiftelser. Utvalget foreslår også at daglig leder i utdelingsstiftelser kan få myndighet til å beslutte visse utdelinger. (©NTB)