Airbnb vil inngå skatteavtaler med over 700 byer

Innen utgangen av neste år håper nettselskapet Airbnb å ha inngått avtaler om skattlegging av utleievirksomheten i over 700 byer verden over.

Airbnb formidler leie av ledige rom, leiligheter og andre boliger til reisende. Å leie ut via Airbnb eller lignende nettjenester er blitt populært, men mange i reiselivsnæringen har vært lite begeistret for konkurransen fra private som tilsynelatende har vært underlagt andre skatteregler enn dem som driver profesjonelt.I Norge har Skattedirektoratet uttalt at privatpersoner som driver korttidsutleie, må belage seg på å betale moms og skatt dersom virksomheten har «et visst omfang» og «en viss varighet».I Frankrike satte Airbnb i 2015 inn en automatisk skatt på bestillinger av overnattinger i Paris og Chamonix, og det er ventet at lignende avtaler vil komme i en rekke andre byer. I dag har selskapet rundt 200 skatteavtaler med diverse myndigheter. (©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker