Alle barna fikk plass, ifølge regjeringen.– Jeg er glad for at flere barn har fått plass i barnehage, for det vil bidra til å gi dem en god start på livet. Det er også flott at kommunene på kort tid greide å sørge for nok plasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).Regjeringen utvidet i fjor høst retten til barnehageplass til også å gjelde barn som fyller ett år i september og oktober. Etter utvidelsen har totalt 51.000 ettåringer rett til plass – og nå viser tall fra Utdanningsdirektoratet at alle barn med rett fikk plass.Tidligere var det kun barn som fyller ett år innen utgangen av august, som fikk rett til plass i august. Barn født senere måtte i flere tilfeller vente i opptil 11 måneder før de fikk plass. (©NTB)