I oktober i år ble det solgt 714 millioner liter, noe som er 3,1 prosent mindre enn i måneden det sammenlignes med, opplyser(SSB).Salget av bilbensin utgjorde 97 millioner liter, en nedgang på 2 prosent. Samtidig ble det solgt 273 millioner liter avgiftspliktig diesel, noe som er en økning på 1,9 prosent.Prisen på både bensin og diesel har falt – med henholdsvis 4,9 og 1,3 prosent.Statistikken omfatter også anleggsdiesel, marine gassoljer, jetparafin, tungoljer og mellomdestillater, fyringsolje, fyringsparafin og andre produkter. (©NTB)