Brutto nasjonalprodukt (BNP) i Japan steg 0,5 prosent i 3. kvartal.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en oppgang på 0,2 prosent.Over året steg BNP 2,2 prosent, mot et ventet vekst på 0,8 prosent.IndustriproduksjonDen japanske industriproduksjonen steg 0,6 prosent i september, viser endelige tall.Det foreløpige tallene var uendrede.Over året var industriproduksjonen opp 1,5 prosent, mens foreløpige tall her viste en oppgang på 0,9 prosent.