Tall fra Kinas nasjonale statistikkbyrå viser at tolvmånedersveksten i industrien var på samme nivå i oktober som måneden før. Det er noe lavere enn prognosene.Veksten i varehandelen avtok noe, men endte på 10 prosent. At også denne sektoren vokste mindre enn ventet, tas som et bekymringsfullt tegn på utviklingen i etterspørselen i verdens nest største økonomi.Investeringer i faste eiendeler økte med 8,3 prosent i årets ti første måneder. (©NTB)