Klaveness vil låne penger

Danske Bank Markets, DNB Markets og Pareto Securities er hyret inn.

Næringsliv

Klaveness Ship Holding AS vurdere utstedelse av et nytt senior usikret obligasjonslån med forfall i mai 2021, går det frem av en børsmelding.Nettoprovenyet skal benyttes til generelle selskapsformål, samt refinansiering av de eksisterende obligasjonslånene KSH01 PRO og KSH02 PRO.Danske Bank Markets, DNB Markets og Pareto Securities er hyret inn som tilretteleggere.Les mer her.

obligasjoner
Nyheter
Shipping
Næringsliv