«Ringvirkninger av landbrukets leverandørindustri» av Menon Economics er utført på oppdrag fra Felleskjøpet Agri og legges fram onsdag.– Vi fant ut at ringvirkningene for leverandørindustrien til landbruket er betydelig. Den sterke produktiviteten og verdiskapingen i sektoren overrasker oss også. Effekten i form av arbeidsplasser er stor, men de er òg veldig lønnsomme i et samfunnsøkonomisk perspektiv, seier daglig leder i Menon Economics, Sveinung Fjose, til .Fjose legger til at 17.000 sysselsatte er et minimumsanslag. Analysen gjelder bøndenes innkjøp til den løpende drifta, blant annet for, gjødsel og såkorn. Ringvirkningene er betydelig større hvis man tar med investeringer i bygninger, maskiner og redskap.– Da kan man kanskje plusse på 5.000 flere arbeidsplasser, sier han til avisen.Totalt kjøper landbruket varer og tjenester for 23 milliarder kroner i året, hvorav 18 milliarder leveres av norske leverandører. (©NTB)