Optimismen stiger i bygg og anlegg

Analytiker øyner et stemningsskifte i norsk arbeidsliv.

Ifølge en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Finn.no tror over halvparten av norske næringslivsledere at stillingsmarkedet vil utvikle seg positivt det neste året.Optimismen gjelder særlig bygg/anlegg og overnatting/service.I førstnevnte næring er 66 prosent av lederne er optimistiske til arbeidsmarkedet i 2017, mens tilsvarende tall for sistnevnte næring er 61 prosent.I oktober 2016 var 3.507 stillinger ledige i bygg/anlegg på Finn.no, 33 prosent flere enn i samme periode i fjor. 398 stillinger var ledige innen servering, uteliv og catering, 12 prosent flere enn i oktober i fjor.Ved utgangen av måneden var 15.076 stillinger utlyst på Finn.no, som forventer fortsatt høyt trykk i stillingsmarkedet fremover.Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Fredrik Schjold, viser til en jevn vekst i antall utlyste stillinger det siste året, og at mye tyder på en fortsettelse av denne tendensen i 2017. - Undersøkelsen blant næringslivsledere og våre egne data vitner om et stemningsskifte i norsk arbeidsliv. Det ser ut til at arbeidstagere vil se mer optimistisk på sin egen jobbfremtid i 2017, og være mer aktive i jakten på nye jobbmuligheter, sier han i en kommentar.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også