Det er straks seks uker siden Veireno overtok ansvaret for avfallshenting i Oslo, noe som ikke har gått så bra som selskapet eller kommunen har ønsket.Flere abonnenter har ikke fått hentet avfallet sitt på flere uker, og allerede 17. oktober hadde selskapet mottatt over 5.500 klager fra frustrerte innbyggere med overfylte søppelspann. Nå er også begeret fult for Oslo kommune som har startet å gi Veireno dagbøter, skriver .I kontrakten mellom kommunen og Veireno åpnes for ileggelse av dagsmulkt, men Oslo kommune ønsker ikke å opplyse hvor mye som så langt er krevet inn.– I innkjøringsperioden har vi hatt et særlig fokus på abonnentene som har klaget flere ganger. For å legge et ytterligere press på Veireno for å få effektuert disse klagene, har vi valgt å sanksjonere manglende innsamling med dagmulkt. Vi krever dagmulkt for manglende tømming av beholdere som vi kan dokumentere ikke er tømt til tross for flere klager, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen.Veireno bekrefter at selskapet har fått de første dagsmulktene, men vil heller ikke si noe om hvor høye de er.– I løpet av ukens fire første dager har vi samlet inn 1.755 tonn. Nivået for en normaluke er 2.500 tonn, skriver Renovasjonsetaten i en pressemelding. (©NTB)