Produsentprisene i USA nådde ikke opp til forventningene i oktober, ifølge TDN Finans.Prisene endte uendret sammenlignet med september, og ifølge Bloomberg var det ventet en oppgang på 0,3 prosent. PPI, eksklusive mat og energi, var faktisk ned 0,2 prosent på månedsbasis, mot en ventet oppgang på 0,2 prosent. På årsbasis var PPI opp 0,8 prosent, mens PPI eksklusive mat og energi var opp 1,2 prosent.Forventningene her var en oppgang på henholdsvis 1,2 og 1,6 prosent.