Fangsten økte dermed med rundt 1 prosent fra 2014, mens verdien av fangsten økte med hele 17 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Det er kolmule og torsk som er mest populær og som det fiskes mest av. Det ble fisket 489.000 tonn kolmule og 422.000 tonn torsk. Fangstverdien på torsk alene utgjorde 5,7 milliarder kroner.Mens fangstmengden er omtrent det samme som i 2014, er det prisøkningen som sørger for den sterke verdiøkningen av fangsten.Ved utgangen av 2015 var det registrert drøye 11.000 fiskere og i underkant av 6.000 fiskefartøy i Norge. (©NTB)