Slik går tankratene

Det er sluttet tre store tankskip fra Persiabukta.

Front Commander. Foto: Frontline
Næringsliv

Det rapporteres om tre VLCC-slutninger fra Persiabukta tirsdag. Ifølge Reuters holder ratene holder seg i sjiktet fra den siste uken.En av VLCC-ene går til Singapore  Raten ligger på WS 70, tilsvarende en inntjening rundt 51.000 dollar per dag, mot WS 60-72,5 til fjerne østen den siste uken.En VLCC går til US Gulf, men her er raten ikke oppgitt.For det tredje VLCC-skipet har befrakter opsjon på bestemmelsessted. Heller ikke her er raten oppgitt.

tankrater
vlcc
Nyheter
Shipping
Næringsliv